SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi Rakom a Pannou

29.05.2018 12:23

 

Medzi znamením Raka a Panny funguje doplňujúca, prípadne neutrálna kompatibilita. Spojivá medzi vodným a zemským znamením zvieratníka bývajú ojedinelé, nie však vylúčené. 
 
 
Rakovi vládne element vody. Prináša citlivosť, krehkosť, rodinnosť, domáckosť, intuitívnosť, zmyslovosť. Zároveň aj melancholickosť, myšlienkové vracanie sa do minulosti, prehnanú emočnosť, náladovosť a citovú majetníckosť. Nad Rakmi drží ochrannú ruku Mesiac - astro-prvok hĺbok, emócií, duševnosti a duchovnosti. Dá sa povedať, že "vodáci" sú najcitlivejším znamením zvieratníka. 
Pannám vládne element zeme. Zabezpečuje pevnosť, stabilnosť, štruktúrovanosť života, jestvovanie vo fixných linajkách. Zároveň aj ortodoxnosť myslenia, náročnosť, kritickosť, prehnané puntičkárstvo. Nad Pannami drží pomyselné ochranné perute Merkúr - planéta analýzy, uvažovania, racionality a pragmatizmu. 
Keď sa prepoja životné chodníčky Raka a Panny - čo sa ale nestáva príliš často - zvyčajne nevedia, ako si k sebe nájsť cestu. Priťahujú sa, no zároveň nenachádzajú prostriedky priblíženia sa jedného k druhému. Akoby čakali na iniciatívu opozita. Obyčajne je to Rak, kto vyvíja mocnejšie a intenzívnejšie úsilie. Ak sa mu Panna podvolí, môžu - ruka v ruke - vhupnúť do zväzku. Spájajú ich citlivé a empatické duše a tiež túžba vybudovať hodnotné partnerstvo, založené na úcte, dôvere a rodinnom fluide. 
 
 
Obe strany badajú na polovičke početné pozitívne rysy. Rakovi sa na Panne páči vyhranená myseľ, jasné životné predstavy a racionálna optika. "Vodáka" fascinuje aj ľudskosť a humánnosť, ktorá z Panny sála. Je vnímavá, láskavá a ohľaduplná - a to je pre Raka hotová pasia pre dušu.
Samozrejme, platí to aj naopak - i Panna badá na vodnom znamení viaceré kladné črty. Je očarená najmä snahou Raka vytvoriť teplo domova. 
Ak spolu odštartujú vzťah, jestvuje veľká šanca, že v ňom zotrvajú dlhší čas - ak nie celoživotne. Ich zväzok zvyčajne nemá materiálne pozadie - prím v ňom hrajú čisté city. Gro netvorí ani erotika či sexualita. 
Pochopiteľne, aj v partnerstve medzi Rakom a Pannou treba ustriehnuť takzvané nuansy, ktoré môžu z prajných citov postupne odkrajovať. Rak musí vykorigovať svoju náladovosť, prípadne aj majetníckosť a tendenciu robiť všetko podľa vlastných princípov a noriem. 
Naopak, Panna by mala zľaviť z prehnanej pedantnosti, poriadkumilovnosti a náročnosti. 
Vzťahy medzi Rakmi a Pannami môžu byť v istých fázach atakované energiami nudnosti a pasivity. Preto je žiaduce aspoň raz za čas urobiť v nich poriadny vietor - napríklad absolvovaním niečoho dobrodružného a mierne riskantného. 
V každom prípade ale platí, že vodno-zemské spojky bývajú postavené na pevných a stabilných pilieroch. 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay