SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi Pannou a Kozorožcom

09.08.2018 16:10

 

Medzi znamením Panny a Kozorožca vládne doplňujúca a magnetizujúca kompatibilita. Keďže oplývajú podobným alebo rovnakým pohľadom na život i vzťahy ako také, jestvuje veľký predpoklad, že spolu vytvoria harmonické spojivo s dlhoročnou perspektívou. 
 
 
Panny sú zemským znamením zvieratníka. Element zeme im dáva do vienka zmysel pre poriadok, štruktúry, linajky. Rady sa pohybujú v zabehnutých koľajach - a neznesú, keď im ich niekto alebo niečo naruší. Panny sú zväčša zodpovedné, nekonfliktné a prispôsobivé. Vzhľadom na ich kľúčový element - živel zeme - môžu v určitých etapách života disponovať pasivitou, lajdáckosťou a fantazírovaním - bez schopnosti žiť v reálnom svete. Nad Pannami drží počas života ochranné perute Merkúr - planéta analýzy, myšlienkovosti, uvažovačnosti. To preto sa hlava augustovo-septembrového znamenia takmer nikdy nezastaví. Merkúr prináša Pannám aj negatívne rysy - kritickosť, náročnosť a porovnávačnosť. 
Zem je dominantným živlom aj pre Kozorožcov. Z toho vyplýva, že milujú pevné a fixné životné štruktúry. Skrátka, všetko musí fungovať v istých mantineloch - a keď sa narušia, je zle. Nad Kozorožcami bdie Saturn - planéta učenia a poučenia. To preto mnohí decembrovo-januároví jedinci prežívajú na pozemskej báze početné peripetie a starosti. Skrátka - z preživších udalostí si majú vziať silné ponaučenie. 
Keď sa prepoja osudové nitky Panien a Kozorožcov, zvyčajne si padnú do oka. Dôvod je jednoznačný - sú, takpovediac, z rovnakého cesta. Majú podobné vyžarovanie, osobnostnú vibráciu, životnú filozofiu, nazeranie na okolitý svet, pohľady na pozemskosť. Zhodnú sa v názoroch na viac-menej všetky oblasti života. Áno, zvyčajne im istý čas trvá, kým kamarátsky zväzok pretavia do hodnotnejšieho spojiva, no keď sa tak stane, stojí to za to. Kdesi v hlbinách svojho ja cítia, že práve tento partner môže byť človekom, ktorý ostane po ich boku celý život. 
I Panna, i Kozorožec badá na opozite pozitívne rysy. Panne sa na polovičke páči serióznosť, zodpovednosť a vyhranené životné optiky. Naopak, Kozorožca fascinuje na Panne poriadkumilovnosť, lojálnosť a snaha fungovať v stabilnom vzťahu bez otrasov a turbulencií. Vzájomne na sebe oceňujú pragmatický a racionálnejší prístup k životu a šetrný postoj k peniazom. Komunikačná báza je kvalitná - dokážu sa rozprávať o všetkom možnom aj nemožnom. Nezhody sú len pre maličkosti - a zvyčajne sa rýchlo a pružne vyriešia. 
Samozrejme, ako v každom partnerstve alebo manželstve, aj v spojive medzi Pannou a Kozorožcom sa môžu objaviť takzvané muchy. Panne prekáža na opozite občasná emočná uzatvorenosť a chladnosť, prípadne aj nafúkanosť. Naopak, Kozorožec neznesie pasívny a lenivý mód, do ktorého Panna raz za čas upadá. To, čo treba v zemskom partnerstve ustriehnuť, je nuda. Tá môže byť hotovým citovým zabijakom. 
V každom prípade ale platí, že spojivo medzi Pannou a Kozorožcom má veľké šance na rozkvet a rozvoj. Dve zemské bytosti môžu ruka v ruke prežiť mladosť, aktívny vek, ale aj jeseň života. 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay