SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi Kozorožcom a Vodnárom

14.09.2018 07:26

 

Medzi znamením Kozorožca a Vodnára funguje magnetizujúca, ale aj napäťová kompatibilita. V podstate jestvujú dve možnosti. Vzhľadom na to, že ide o dvoch ľudí, takpovediac, z iného cesta, buď sa ich zväzok rozsype ako domček z karát, alebo začnú inakosti toho druhého vnímať ako obrovskú výzvu zmeniť vlastné ja, čo sa v praxi môže pretaviť do relatívne príjemného spolužitia - nie však ideálneho.

Kozorožec je pevným a fixným znamením zvieratníka. Kľúčový element zeme mu dáva do vienka túžbu fungovať v stabilných a štruktúrovaných formách života. Skrátka, toto znamenie má rado, keď je všetko - ako sa hovorí - tip-top. Vyžaduje vnútorný aj vonkajší poriadok. Ide o pragmatického a racionálneho človeka, ktorý len málokedy prejaví svoje skutočné emócie. Nad Kozorožcom drží počas pozemského bytia pomyselné ochranné perute Saturn - planéta učenia a poučenia. To preto majú mnohí decembrovo-januároví jedinci komplikovanejší život.

Vodnár je, naopak, vzdušným znamením zodiaku. Živel vzduchu mu prináša, takpovediac, vietor do vlasov. To preto sú Vodnári pre mnohých ľudí neuchopiteľní i nepochopiteľní. Vyžadujú veľa slobody, ľahkosti, splývavosti. Neznesú, keď im niekto obkrúti okolo tela reťaze - a snaží sa ich držať v hrsti. Z Vodnárov sa potom stávajú rebeli a rozvracači. Nad januárovo-februárovými jedincami drží počas života ochrannú ruku Urán - planéta originality, inovatívnosti, ale aj individuality, svojskosti a názorovej výbojnosti. To preto sa Vodnári neradi prispôsobujú mase - idú vždy radšej vlastnými cestami a chodníčkami.

Keď osudové sudičky prepoja životy Kozorožca a Vodnára, môžu nastať dva scenáre. Buď o seba absolútne neprejavia záujem - pretože vnímajú odlišnosti toho druhého, alebo - práve naopak - inakosti partnera vezmú ako obrovskú výzvu, a tak vstúpia do partnerstva.

Spočiatku badajú na opozite pozitívne rysy. Kozorožca fascinuje na Vodnárovi kreatívna myseľ. Do suchého a ťažkopádnejšieho života zemského znamenia prichádza vedno s Vodnárom nový a svieži vietor. Dá s povedať, že vo Vodnárovi vidí akúsi spásu - a to v podobe osoby, ktorá ho vymaní z relatívne nudného pozemského bytia.

Samozrejme, kladné črty vníma aj Vodnár. Na Kozorožcovi sa mu páči presne to, čo on sám nemá - teda zmysel pre zodpovednosť a túžbu vytvoriť pevné, stabilné a na mocných pilieroch stojace citové spojivo.

Idylka však trvá len chvíľu. Väčšinou sa už po kratšom čase spolužitia objavujú vzťahové nuansy. Kozorožec má ustavične pocit, že druhá strana mu kamsi uteká alebo uniká. Nemôže ju držať na povrázku - a to ho napĺňa nespokojnosťou. Zemské znamenie si polovičku často idealizuje - myslí si, že partner-Vodnár je princ zakliaty na žabu či iné rozprávkové stvorenie a raz nadíde deň, keď bude presne taký, ako si Kozorožec predstavuje. Pravda je však taká, že ide o fantazmagóriu - a len málokedy sa táto túžba pretransformuje do reality.

Aj Vodnár badá na polovičke charakterové črty, ktoré mu trhajú nervy. Je preňho chladným človekom bez schopnosti manifestovať svoje pocity. Vnímať ho môže aj ako nudného jedinca bez štipky nápadov. Prekáža mu tiež, že Kozorožec rád jestvuje v pevných a fixných životných linajkách - a chce, aby v takýchto mantineloch fungovali aj jeho blízki. To sa pre Vodnára stáva nočnou morou, pretože jeho duša prahne po vetroch slobody.

Zväčša to býva Vodnár, kto zo vzťahu odchádza. Skrátka, zatúži po niečom novom a neošúchanom. Ku Kozorožcovi sa síce môže raz za čas vracať - buď v myšlienkach, alebo i priamo - v podobe túžby po opätovnom rozdúchaní vetrov lásky, no obyčajne sa po čase opäť zopakuje pôvodný scenár - smerujúci k emočným ranám, ktoré utŕži zemské znamenie zvieratníka.

 

 

Zdroj obrázkov: pixabay