SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi dvoma Rybami

09.04.2018 08:41

 

Medzi dvoma „vodákmi“ vládne magnetizujúca, doplňujúca, ale aj napäťová kompatibilita. Dve citlivé znamenia dokážu vybudovať relatívne pekný vzťah - no s prekážkami.
 
 
Ryby sú emočným znamením zodiaku. Nad ich ja drží pomyselnú ochrannú ruku Neptún. Ten dáva do vienka viaceré črty, rysy a vlastnosti. Patrí k nim senzitívnosť, milosrdnosť, humánnosť, jemnosť, súcit a empatia. Ryby patria do tímu ľudí so spirituálnym, čiže duchovným fluidom. Takéto osoby nerady kĺžu po povrchu - zaujímajú sa o hĺbky bytia. Neptún prináša vodnému znameniu aj záporné „momenty“ - ide najmä o precitlivenosť, impulzívnosť a náladovosť. Ryby často fantazírujú a žijú s hlavou v oblakoch. Stavanie vzdušných zámkov im prináša početné pozemské starosti. 
Keď sa stretnú dvaja „vodáci“, zaregistrujú zvláštne chvenie. Môžu nadobudnúť pocit, že tohto človeka už kedysi videli alebo stretli. Spájajú ich podobné záľuby, témy, názory na život. Nie je vylúčené, že relatívne rýchlo vhupnú do vzťahu - v mnohých prípadoch mileneckého. 
Vo vzájomnom objatí sa cítia komfortne. Vnímajú nehu, dotyky, vášeň. Vedú dlhé debaty o všetkom možnom aj nemožnom. Často sa izolujú od ostatných ľudí - a ostávajú existovať len jeden pre druhého. Presviedčajú sa, že k životu v podstate nič iné a nikoho iného nepotrebujú. Zhodujú sa v snoch a túžbach, majú pre seba pochopenie a úctu. 
Samozrejme, spojivá medzi dvoma Rybami prinášajú aj početné nuansy. Patrí k nich najmä závislosť jedného partnera od druhého. S tým - pochopiteľne - súvisí aj kradnutie osobnej slobody, manipulátorstvo a žiarlivostné scény. Pravda je taká, že hoci spočiatku závislosť obom stranám vyhovuje, časom sa u jednej osoby objaví vzdor - a zatúži po slobode. Vzniknú konflikty, emočné výlevy, urážlivé slová - a od nich to už k chradnutiu citov nie je ďaleko. 
K ďalším slabým stránkam „dvoj-rybieho“ vzťahu patrí menenie nálad a životných postojov, častá podráždenosť, ale aj vzájomná podpora v skepse, negativizme a životných obavách. Ak sa tieto atribúty neustriehnu, je len otázkou času, kedy sa zväzok medzi dvoma „vodákmi“ naruší. 
Pravda je však taká, že "rybí" vzťah má šancu na kvalitné a dlhodobé fungovanie - len sa treba vyhýbať škodlivým črtám. Základom je dopriatie si vlastného životného priestoru, nelietanie v oblakoch, rozumné rozdelenie si úloh v domácnosti a tiež množstvo nehy a ľudského prístupu. Vyžaduje sa tiež správne hospodárenie s peniazmi. 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay