SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi dvoma Pannami

20.07.2018 15:37

 

Medzi dvoma Pannami funguje neutrálna, prípadne aj doplňujúca, miestami napäťová kompatibilita. Spojivá dvoch výsostne zemských znamení zvieratníka sú menej pravdepodobné - a to preto, že v nich absentuje akýsi energetický výboj, ktorý by medzi nimi rozdúchal silné emócie či vášne. 
 
 
Dve Panny sa buď vôbec nedajú dokopy, pretože sú jeden pre druhého nezaujímavým jedincom, alebo - ak sa aj do seba zahľadia - nedokážu nájsť takzvané kľúče k vzájomnej láske. 
 
Nad Pannou drží počas celého života ochranné perute Merkúr. Ide o planétu analýzy, myšlienkovosti, organizovanosti, racia, poriadkumilovnosti, ale aj náročnosti, kritickosti a prehnaného puntičkárstva. To preto sú augustovo-septembrové osoby také premýšľavé - hlava im ustavične beží na plné obrátky. Niekedy viac uvažujú ako konajú - a to im prináša početné životné peripetie. 
 
Kľúčovým elementom pre Panny je zem - živel pevnosti, stability, fixnosti, pragmatizmu. Aj kvôli tomu daní jedinci radi jestvujú v nalinajkovaných, zabehnutých, zaužívaných, niekedy až konzervatívnych štruktúrach života. Neznesú zmeny, otrasy a turbulencie - ich vnútro sa s nimi ťažko vyrovnáva, aj keď navonok môžu pôsobiť relatívne spokojne. 
 
Keď sa stretnú dve Panny a akýmsi zázrakom vhupnú do vzťahu, spočiatku badajú na opozite pozitívne rysy. Páči sa im najmä to, že sú - ľudovo povedané - z rovnakého cesta. Jeden v druhom dokážu čítať a zároveň predpokladať, čo si polovička myslí, ako sa rozhodne, aký počin alebo skutok zrealizuje. Zväčša majú podobný pohľad na život, prácu, kariéru, financie. Obaja prahnú po vytvorení vzťahu, ktorý stojí na pevných pilieroch.
 
Čoskoro sa však "eden" skončí - i jeden, i druhý jedinec začne na partnerovi alebo partnerke vnímať negatívne vlastnosti a rysy. V podstate im prekáža to, s čím sami bojujú. Na opozite neznesú emočný chlad, rezervovanosť, náročnosť, kritického ducha, skepsu, negativistické očakávania, ale i sexuálnu apatiu. Zväzok sa stáva nudným, stereotypným, studeným - jednoducho, chýba mu iskrivosť. Vo vzťahu ide skôr o matériu, zabezpečenie a peniaze než o čistú a búrlivú lásku. 
 
Všetky tieto atribúty ústia do rozkladu partnerstva alebo manželstva - a to skôr či neskôr. 
Dve Panny môžu fungovať ako dobrí kamaráti alebo partneri v obchodovaní či podnikaní. Ak by sa pokúsili vytvoriť niečo hodnotnejšie a perspektívnejšie, narazia na hojné prekážky a peripetie. 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay