SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi Blížencami a Rybami

12.07.2018 08:00

 

Medzi Rybami a Blížencami funguje magnetizujúca, ale aj napäťová kompatibilita. Nakoľko ich spájajú najmä fyzické atribúty - vzrušivosť, sexualita, intimita, iskrivosť, príťažlivosť - možno predpokladať skôr priateľský alebo milenecký zväzok než plnohodnotný partnerský či manželský vzťah. 
 
 
Ryby sú vodným znamením zvieratníka. Tento živel im dáva do vienka citlivosť, senzitívnosť, vnímavosť, ľudskosť, humánnosť, empatiu a intuitívnosť. Dá sa povedať, že sú to ľudia s hlavou v oblakoch - čo ale neznamená, že nedokážu uvažovať racionálne a pragmaticky. V každom prípade však milujú sny, ilúzie a fantazijnosť. Element vody prináša svojim zverencom aj negatívnejšie rysy - precitlivenosť, vnútornú melanchóliu, uzatváranie emócii v hlbinách duše, čo časom môže ústiť do zdravotných ťažkostí, ale aj náladovosť a slabosť pre vonkajškovú manipuláciu. Áno, Ryby sa často stávajú obetným baránkom pre ľudí, ktorí radi riadia a koordinujú druhých. Nad "vodákmi" drží počas celého života ochrannú ruku Neptún - planéta zasnenosti, iluziórnosti, rozprávkovosti, fantazijnosti, nadzmyslovosti. Aj preto si mnohé sféry života prikrášľujú - žijú s klapkami na očiach. Platí to najmä pre citovú oblasť. Partnerov či partnerky si čačkajú a pripisujú im vlastnosti alebo rysy, ktoré v skutočnosti vôbec nemajú. 
 
Blíženci sú vzdušným znamením zodiaku. Element vzduchu im dáva do vienka voľnosť, splývavosť, ľahkosť a slobodomyšlienkarstvo. Sú to osoby prahnúce po vždy nových a nových informáciách či podnetoch. Dá sa povedať, že sú závislí od čerstvých údajov - dokážu s nimi priam brilantne narábať. Vzdušný živel im prináša aj zápornejšie rysy - ide o prelietavých jedincov s nepokojom v duši. Len málokedy dokážu mať pozornosť zaostrenú na jeden-jediný životný bod. Aj preto sa hovorí, že Blíženci patria k najnevernejším znameniam zvieratníka. 
 
Keď sudičky prepoja životné či osudové cesty Rýb a Blížencov, zvyčajne to medzi nimi zaiskrí. Cítia zvláštny magnetizmus, najmä fyzický. Vnímajú svoje telá - a túžia sa ich dotýkať alebo s nimi splývať. Vzdušné znamenie je pre znamenie vodné obrovským ťahačom - podporuje v ňom snovosť a tvorivého ducha. Naopak, Ryba je pre Blíženca tajomným objektom, ktorý chce odhaľovať a objavovať. 
 
V prípade, že odštartujú hodnotnejší vzťah - partnerský alebo manželský, musia si byť vedomí, že v takomto zväzku sa objavia početné nuansy. A mnohé z nich budú mať ráz neriešiteľnosti, a to vzhľadom na inakosti pováh. 
Blížencovi začne na Rybách prekážať menlivosť nálad a životných optík, balansovanie, oscilovanie a snaha vlastniť svoju polovičku - mať ju len pre seba. 
Pochopiteľne, aj Ryby badajú na vzdušnom znamení zverokruhu negatívne črty - ide najmä o nevypočitateľnosť, rozlietanosť mysle a nezodpovednosť. Navyše, Ryby si uvedomujú, že Blíženec nimi narába tak, ako sa mu zachce. Skrátka, má ich dokonale obmotané okolo prsta. 
 
Všetky tieto nuansy či muchy ústia do postupného chladnutia citov. Aj keď fyzická príťažlivosť ostáva aktívna, obe strany si časom uvedomia, že v skutočnosti prahnú po niečom úplne inom. Zo vzťahu zväčša odchádzajú Blíženci - a to preto, že si nachádzajú inú polovičku. V prípade, že zväzok opúšťajú Ryby, je to preto, že sa stotožnia s dôležitou pravdou - po boku vzdušného znamenia nájdu teplo a pevnosť domova len veľmi ťažko.
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay