SRDCOSKOP - vzťahový súlad medzi Blížencami a Býkom

18.06.2018 13:42

 

Medzi znamením Blížencov a Býka vládne magnetizujúca, neutrálna, ale aj napäťová kompatibilita. Zväčša majú odlišnú životnú optiku - a práve tento rozmer sa podpisuje pod dočasnosť vzájomného vzťahu. Z toho vyplýva, že celoživotné zväzky sú skôr fantazmagóriou než realitou.
 
 
Osobným elementom pre Blížencov je vzduch. Aspekt neposednosti, rozlietanosti, neuchopiteľnosti. Živel prináša svojim zverencom ustavičnú túžbu po nových informáciách, otvorenosť, komunikatívnosť, pohyblivosť, bystrosť, spoločenskosť. Problémom je, že mávajú toľko nápadov či ideí naraz, že sa v nich v konečnom dôsledku stratia - a potom do zdarného konca nedovedú ani jednu z nich. Nad Blížencami drží počas života pomyselné ochranné perute Merkúr - planéta analýzy, myšlienkovosti, nápaditosti. 
 
Býkom vládne element zeme - aspekt pevnosti, stability, fixnosti, nalinajkovanosti, štruktúrovanosti. Majú radi zaužívané normy - a neznášajú, keď sú niečím alebo niekým nabúravané. Nad Býkmi drží počas života ochrannú ruku Venuša - planéta lásky, citov, emočného opojenia. Z toho vyplýva, že "milostnosť" potrebujú ako soľ - aj keď málokedy dokážu svoje vyjavovať pocity v ich pravej a neskreslenej podstate. Býci sú na vzťahovej báze vlastnícki a majetnícki - polovičku chcú držať pevne v rukách. Keď sa im to nedarí, zúfalstvo ich vedie k vnútorným dilemám, prípadne aj k tomu, že šťastie hľadajú po boku inej osoby. 
 
Keď sudičky prepoja životné cesty Blížencov a Býkov, obe strany pocítia zvláštne chvenie. Opozitum ich fascinuje - pretože je až príliš iné. Kdesi vnútri sa presviedčajú, že stará a osvedčená fráza "protiklady sa priťahujú" funguje. 
 
Blížencom sa na Býkovi páči racionálne a pragmatické uvažovanie, vyhranené názory, zakorenenosť a túžba po vytvorení stabilného, na pevných pilieroch stojaceho zväzku. Osobná planéta Býkov - Venuša - dodáva svojim zverencom zmysel pre rodinu a budovanie komfortného domáckeho hniezda. 
Samozrejme, okúzlenie platí aj z opačnej strany - teda zo strany Býka. Na Blížencoch sa mu páči svojská, takmer nenapodobiteľná povaha, komunikatívnosť a otvorený prejav, sexuálne iskrenie a dynamická vibrácia. Má pocit, že po boku vzdušného znamenia nikdy nespozná, čo je nuda. 
 
Ak medzi Býkom a Blížencami preskočí takzvaná iskra lásky a na základe toho vstúpia do partnerstva či manželstva, musia si byť vedomí, že časom nastúpia nuansy, pre ktoré budú prajné city chradnúť a strácať sa. Zo dňa na deň si na opozite uvedomujú viac chýb alebo múch. 
Blíženci na Býkovi neznesú majetnícke sklony, žiarlivosť, prílišnú životnú štruktúrovanosť a schematickosť, ale aj pasivitu a nudnosť, ktorá z neho sála. 
Naopak, Býkovi sa na druhej strane nepáči rozlietaná a nesúrodá povaha, voľnomyšlienkarstvo, túžba po slobode a ľahkosti, prehnaná fantazijnosť a občasné lietanie v oblakoch. 
 
Tieto všetky atribúty môžu smerovať k postupnému chladnutiu zdravých emócií, a teda aj k vzájomnému odcudzovaniu sa. Zvyčajne to bývajú Blíženci, ktorí zo zväzku odchádzajú. Občas to platí aj naopak - vzťah opustia Býci. Deje sa tak vtedy, keď v partnerstve alebo manželstve dlhodobo pociťujú vnútorný nepokoj, spojený s tým, že svoju polovičku nedržia - ľudovo povedané - pevne v hrsti. V takomto prípade si nachádzajú inú lásku - jedinca, ktorý ich bude poslúchať a žiť podľa zaužívaných býčích noriem, zákonov a ortodoxných pravidiel. 
 
 
Zdroj obrázkov: pixabay