SPIRITUÁLNY SLOVNÍK: Najfrekventovanejšie ezoterické pojmy na písmeno S

16.02.2017 15:36

 

*Sandalfon – jeden z mocných archanjelov, strážca modrého Svetla.  Do bytia človeka vnáša ľahkosť, slobodnosť, splývavosť. Učí nás fungovať pre moment „tu a teraz“ – aby sme pozornosť orientovali do aktuálneho momentu, neriešiac minulosť ani budúcnosť. Sandalfon do nás „vlieva“ presvedčenie, že práve súčasný okamih je najdôležitejším stavebným prvkom pri kreovaní futúra. 
Archanjel v nás povzbudzuje osobnú silu, vervu, vytrvalosť, rozhodnosť, ráznosť, pevnú vôľu i trpezlivosť – aby sme napredovali. Z našich pliec zhadzuje všetky ustrnuté, stojace a stagnujúce energie, brzdy či balasty. Pomáha nám pustiť sa všetkého, čo v našom bytí už nemá svoje miesto alebo funkciu.
Spoločne s archanjelom Metatronom zabezpečuje, aby sme našli správne životné aj osudové cesty – takzvané cesty duše. 
 
 
*Selenit – silný očistný minerálny kameň bielej farby. Slúži na elimináciu všetkých negatívnych, ťažkých a hustých energií. Odstraňuje naše vlastné deštruktívne emócie /hnev, nenávisť, zlosť, smútok, žiaľ, vina, hanba, neviera, sebaklam/, ale aj cudzie „nánosy“ v podobe urieknutí a porobenín. 
Harmonizuje celistvý čakrový systém, skvalitňuje auru. V človeku aktivuje takzvanú živú energiu, ktorá je nášmu Ja vlastná, len o ňu vplyvom rôznych faktorov prichádzame. Živá energia slúži na započatie samoliečivých procesov v organizme. 
 
 
*Serafíni – anjeli, ktorí majú najbližšie k nebeskému Otcovi. Sú umiestnení nad Božím trónom; nie vedľa neho – ako cherubíni. Chránia ho svojimi mohutnými lúčmi a peruťami.
Oplývajú mohutnou žiarou, ktorú ťažko opísať tradičnými slovami. 
Ustavične velebia Pána, spievajú mu. Dodávajú silu a svetlo ostatným anjelským energiám. Bežný človek ich vraj nemôže uzrieť v celistvosti, pretože by ho svojou enormnou silou spálili. Ku komunikácii však dochádza prostredníctvom takzvaných svetelných „nitiek“, ktoré serafíni „spúšťajú“ do pozemských sfér. 
 
 
*Serafinit – minerálny kameň zeleno-modrých odtieňov, nazývaný aj anjelský minerál. Spája s duchovnými „pláňami“. Človek, ktorý ho vlastní, ľahšie odhaľuje tajomstvá bytia. Rastie mu intuícia, posilňuje sa tretie oko. Minerál priťahuje svetelné bytosti, preto sa nečudujte, ak v jeho blízkosti zbadáte lúče alebo záblesky. Serafinit pomáha pri veštení, ale aj uzdravovaní. Má blahodarné účinky na dušu - upokojuje, harmonizuje, stabilizuje. Do priestoru vnáša pozitívnu energiu a vyháňa zlé entity. Povzbudzuje komunikáciu, čistí spory, konflikty a hádky. Pri pohľade naň má človek chuť usmievať sa na celý svet.
 
 
*Stigmatizácia – ide o mystický jav, pri ktorom sa na tele žijúceho človeka (zväčša na rukách alebo na nohách) objavujú krvavé Kristove rany. Tieto „otvory“ sa označujú ako stigmy a ich nositeľ ako stigmatik. Sú považované za zázračný prejav Božej milosti. Prvou stigmatizovanou osobou bol František z Assisi. Kristove rany sa zjavili aj na tele Pátra Pia. Jeho stigmy skúmali aj odborníci – skonštatovali len, že majú nevysvetliteľný pôvod. Svedkovia, ktorí sa s ním osobne stretli, tvrdili, že krv, ktorá vyvierala z „otvorov“, mala vôňu kvetov. 
 
 
*Svätec - cirkev vníma svätca ako silného jedinca, ktorý osobitným spôsobom dosvedčil svoju neochvejnú lásku k Najvyššiemu - a to buď položením života za vieru, alebo praktizovaním mimoriadne cnostného života.  V nijakom prípade teda nejde o stavanie ľudskej bytosti na úroveň Boha. Právomoc vyhlásenia človeka za svätého je vždy v rukách biskupa cirkvi, v ktorej prišlo k mučeníctvu. Cirkevná autorita započne vyšetrovanie skutkov príslušnej osoby a podrobne spíše jej životopis. Ak sa potvrdí, že mala mimoriadne duchovné a mystické schopnosti, získava prívlastok "svätá".
Zo svätcov sa často stávajú takzvaní patróni - teda ochrancovia ľudí, miest, regiónov, spolkov či organizácií. 
 

Anketa

Ktoré ezoterické témy vás najviac zaujímajú?

Anjelská mystika (607)

14%

Výklad kariet (522)

12%

Channeling (120)

3%

Liečiteľstvo (2 659)

60%

Alternatívny prístup ku zdraviu (188)

4%

Duchovný koučing a pozitívne myslenie (324)

7%

Celkový počet hlasov: 4420