SPIRITUÁLNY SLOVNÍK: Najfrekventovanejšie ezoterické pojmy na písmeno M

28.10.2016 08:53

 

*Mágia – ovplyvňujúce rituálne prvky, ktorých cieľom je privolať duchovné sily a zužitkovať ich energiu vo svoj prospech, napríklad na privolanie lásky, pritiahnutie blahobytu či utuženie zdravia. V ezoterickej praxi rozlišujeme bielu a čiernu mágiu. Biela ja zameraná na spirituálny akt bez zásahu do slobodnej vôle iného človeka (napr. rituál rozpúšťania finančných blokov či úkon na rýchlejšie zmagnetizovanie duchovnej polovičky). Čierna mágia má deštrukčný a ničivý charakter, pretože jej cieľom je ublížiť inej osobe. Čiernym mágom prisluhujú zlí duchovia a démoni, ktorí si napokon vezmú ich dušu. V novodobej ezoterickej terminológii sa slovné spojenia biela a čierna mágia zlievajú a nahrádza ich pojem mystika. Mystici vysielajú svoje priania do Univerza bez akéhokoľvek fyzického rituálu, využívajúc len silu modlitieb a mantier. Splnenie danej túžby nechávajú v „rukách“ najvyšších síl. 
 
 
*Mandala – špeciálny energetický obrazec, zväčša kruhového tvaru. Púta farebnosťou a rozmanitými ornamentmi. Čarokruhy spájajú tento svet so svetom duchovným. Tvorili ich už starí Egypťania s cieľom prilákať do svojho života blahobyt, šťastie, zdravie i lásku. Čo je však na mandale ešte zaujímavejšie, je jej schopnosť viazať na seba energie myšlienok - to, na čo myslíme počas vytvárania čarokruhu, sa doň následne vstrebáva a z mandaly sa stáva energetický žiarič, zhmotňujúci túžby či sny.
 
 
*Mantra – špeciálna slovná formulka s osobitnou energiou, ktorá mení vibráciu človeka. Pozitívnymi mantrami si dokážeme korigovať myseľ – eliminovať škodlivé prvky uvažovania a posilňovať optimistické vyladenie. Mantry alebo afirmácie by sa mali opakovať aj niekoľkokrát denne, aby sme sa s nimi zžili a dokonale zohrali. 
 
 
*Malachit – nepriesvitný zelený alebo modrozelený minerál, obvykle s nerovnomerným prúžkovaním. Patrí do „rodiny“ mocných spirituálnych kameňov. Posilňuje intuíciu a dáva do poriadku energetické telo človeka. Harmonizuje srdcovú, krčnú, zmyslovú aj Božiu čakru. Do života prináša pozitívne zmeny, chráni pred zlom a osvedčil aj sa vo finančnej mágii. 
 
 
*Médium – človek pohybujúci sa medzi nebom a zemou, ktorý dokáže viesť transcendentálne dialógy s bytosťami z iných sfér, ríší, dimenzií a plání. Komunikuje aj so zblúdenými dušami, ktoré nenašli cestu k Najvyššiemu. Silný mediumálny jedinec má schopnosť pomäteným dušiam ukázať správny smer.  
 
 
*Metatron – jeden z mocných archanjelov, strážca zlatej žiary. Podľa niektorých ezoterikov ide o kráľa anjelov. Človeku ukazuje správne smery a cesty, vedúce k spáse. Odpútava od minulosti aj budúcnosti a učí žiť pre prítomný okamih – moment tu a teraz. Presvetľuje karmické „zvitky“ a v spirituálne zmýšľajúcich ľuďoch posilňuje duchovné vlohy a dary. 
 
 
*Michael – archanjelská bytosť, strážca modrej žiary. Je to anjel transformácie a transmutácie. Rozpohybúva stojace životné toky a prináša priaznivé zmeny. Okolo človeka vytvára mocný ochranný štít, strážiaci pred zlom a jedovatými šípmi. Posilňuje zdravú sebalásku a sebaúctu. 
 
 
*Modlitba – duchovná formulka slovného charakteru, využívaná v rámci rituálnych úkonov aj mimo nich. Modlitbami sa človek spája s Božou ríšou, ktorej smie odovzdať svoje túžby, sny a želania. Modlitby môžu byť fixné – podmienené tradíciou, alebo voľné – vytvárané v aktuálnom okamihu. Modlitbami sa vždy vzývajú iba bytosti z ríše svetla. 
 
Zdroj obrázkov: pixabay
 

Anketa

Ktoré ezoterické témy vás najviac zaujímajú?

Anjelská mystika (608)

14%

Výklad kariet (522)

12%

Channeling (120)

3%

Liečiteľstvo (2 659)

60%

Alternatívny prístup ku zdraviu (188)

4%

Duchovný koučing a pozitívne myslenie (324)

7%

Celkový počet hlasov: 4421