SPIRITUÁLNY SLOVNÍK: Najfrekventovanejšie ezoterické pojmy na písmeno D

16.07.2016 08:57
 
Dendroterapia – náuka o liečivých účinkoch stromov. Energiu porastu možno získavať troma spôsobmi: objímaním pňa, dotykmi alebo meditáciou v blízkosti dreviny. Každý strom blahodarne vplýva na nehmotné i hmotné telo človeka. Porasty majú najväčší uzdravujúci potenciál na jar, a to medzi 14. a 17. hodinou. 
 
Diamant – vzácny minerál, symbol čistoty. Presvetľuje všetky línie života – minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Chráni pred vplyvom ťažkým energií a zároveň ich eliminuje. Ruší geopatogénne zóny, odháňa zlých duchov a škodlivé entity z nižších sfér. Priťahuje vše-blahobyt. Na fyzickej báze odstraňuje chronické ochorenia, čistí psychiku a upokojuje nervy. 
 
 
Dualita – prirodzený pozemský jav, existencia dobra a zla. Človek si môže vybrať, komu bude slúžiť – či Svetlu, ktoré zastupuje Boh a anjelské bytosti, alebo ríši zla, ovládanej diablom a démonickými entitami. Medzi oboma svetmi vládne ustavičný boj. Podľa niektorých filozofií je nepretržité súperenie dobrých a zlých síl kľúčovou hybnou silou pozemského bytia. 
 
Duchovná cesta – životná cesta, ktorá rezonuje s potrebami a požiadavkami našej duše – nášho jadra. Podľa niektorých ezoterikov je vopred daná a fixná, podľa iných meniteľná a variovateľná. Duchovnou cestou možno označiť život každého človeka, ktorý počas existencie na pozemskej báze šíri dobro, lásku a čistotu, a tak sa približuje k spáse.  
 
Dvojplameň – duchovná polovička, partner či partnerka duše. Človek môže počas života vstupovať do dvojakých vzťahov, a to karmických a duchovných. Karmické zväzky sú ovplyvnené minulými životmi a zväčša fungujú len isté obdobie – kým sa „neodrobí“ osudový rest či dlžoba. Duchovné vzťahy sú obyčajne celoživotné, pretože partneri v nich plne rezonujú – fyzicky aj energeticky. 
 

Anketa

Ktoré ezoterické témy vás najviac zaujímajú?

Anjelská mystika (607)

14%

Výklad kariet (522)

12%

Channeling (120)

3%

Liečiteľstvo (2 659)

60%

Alternatívny prístup ku zdraviu (188)

4%

Duchovný koučing a pozitívne myslenie (324)

7%

Celkový počet hlasov: 4420