Pozemskí anjeli. Deti súčasnosti majú silné spirituálne vlohy a špecifické úlohy

31.08.2016 16:07

 

Z nového školského roka sa ježia vlasy nielen samotným deťom, ale aj ich rodičom. Zvlášť tým, ktorí vychovávajú takzvané deti nového veku. Ak si myslíte, že neviete, o aké „ratolesti“ ide, mýlite sa. Dôverne ich poznáte z vlastnej domácnosti, prípadne z blízkej rodiny. Je ich čoraz viac – sú hyperaktívne a neposlušné, majú v sebe obrovskú dávku energie, sú múdrejšie, rozhľadenejšie, s bohatším vnútorným svetom i fantáziou, s väčším záujmom o všetko nadprirodzené a spirituálne. Stáva sa, že ony učia rodičov, a nie rodičia ich. Chcú všetko spoznať, uchopiť, odhaliť, pochopiť. Nosia v sebe anjelské duše, aby spravili tento svet krajší.

*Indigové deti
Hovorí sa, že indigové deti sú novodobý fenomén. V skutočnosti začali na tento svet prichádzať už pred 50 rokmi. Otvorili novú éru života, ktorá je ešte stále iba v plienkach.
Bývajú precitlivené, veľmi ťažko vnímajú nespravodlivosť. Na človeka sa dokážu uprene pozerať aj niekoľko sekúnd, akoby mu čítali v duši. Majú problémy s disciplínou a autoritami. Keď ich rodič alebo učiteľ potrestá, bývajú agresívne a vzdorovité. Pripadajú si iné, a preto môžu mať ťažkosti so psychikou.
Mávajú fiktívnych priateľov, s ktorými vedú zaujímavé dialógy. Prihovárajú sa zvieratám i kvetom a zdá sa, že si vzájomne rozumejú. Páčia sa im minerálne kamene, fascinuje ich ríša bylín. 
Potrebujú rodinnú stabilitu, v opačnom prípade ich vnútro chátra. V mnohých prípadoch prichádzajú na svet takým rodičom, ktorí žijú nesprávnym spôsobom. Indigové deti im majú ukázať novú cestu. Neznášajú návykové látky a bývajú precitlivené na chemikálie v potravinách. Trpia bolesťami hlavy, prípadne tráviacimi ťažkosťami alebo alergiami rôzneho druhu.

 

*Dúhové deti
Tento typ detí je akýmsi pokračovaním detí indigových. Pokým indigové nedokážu zápasiť s nástrahami súdobého sveta a často upadajú do depresií, dúhové sú odolnejšie. Do vienka dostali nesmiernu múdrosť a schopnosť zmeniť okolitý svet. Spoznáte ich podľa toho, že sa často vracajú do minulých životov - spomínajú si na miesta, ľudí či situácie, ktoré v aktuálnom živote nemohli spoznať. Keď ste v ich blízkosti, cítite sa nesmierne dobre. Obklopujú ich silné anjelské energie. Majú uzdravujúci dotyk, driemu v nich liečitelia. Negatívnu energiu dokážu pretaviť na pozitívnu.

 

*Bronzové a zlaté deti
Bronzové "ratolesti" sú budúci vedci. Ich obľúbenou činnosťou je skladanie a rozoberanie rôznych vecí. Ustavične kladú otázku Prečo? Ak odpoveď nezískajú, sú nepokojné a urobia všetko preto, aby sa k nej dopracovali. Ich úlohou je transformovať svet na základe nových vedeckých objavov, ktoré v dospelosti odhalia.  Sú úzko spojení s prírodou. Objavy či vynálezy budú s najväčšou pravdepodobnosťou súvisieť s vodou, ovzduším, faunou či flórou.
Zlaté deti sú rodení liečitelia. Od malička ich to ťahá k anjelom či iným svetelným bytostiam, ktoré rady kreslia. Spoznáte ich jednoducho - ak vás čosi bolí a na chvíľočku si položia svoje dlane na problematické miesto, bolesť okamžite ustúpi. Bývajú i umelecky nadané. V dospelosti pracujú ako lekári, ale i vizionári či jasnovidci.

 

*Krištáľové deti
Poslaním takýchto detí je transformovať negatívne a záporné vibrácie na pozitívne a kladné. V ich blízkosti máte pocit, že z vás opadáva všetka fyzická, duševná aj duchovná ťarcha. Automaticky eliminujú účinky temných energií. Občas sa stáva, že záporné vibrácie preberajú na seba, čo im potom kradne silu a vitalitu. Sú spojené s prírodou – milujú kvety aj zvieratá a rozumejú ich reči. Často ich obklopujú prírodné, teda elementárne bytosti. 

*10 rád pre rodičov výnimočných – anjelských detí
1. Nesnažte sa ich meniť. Čím viac by ste chceli upraviť ich správanie, tým väčšmi by sa vám vzďaľovali. 
2. Vnímajte ich ako rovnocenné bytosti. 
3. Pozorne ich počúvajte – v radách alebo odporúčaniach, ktoré vám poskytnú, objavíte množstvo duchovných právd.
4. Často s nimi chodievajte do prírody – načerpajú v nej silu a vitalitu. 
5. Zhovárajte sa s nimi o anjeloch a zdravom duchovne. Budete prekvapení, koľko múdrosti a spirituálnych právd odhalíte v ich prejave. 
6. Snažte sa ich zdravo uzemňovať – aby neplávali v oblakoch a nevytvárali si vzdušné zámky. Robte to však priateľsky; nie autoritatívne. 
7. Povzbudzujte a podporujte ich dary – napríklad v rámci umenia. Dajte ich na tvorivé krúžky, kde môžu cibriť tvorivosť a kreativitu. 
8. V období puberty dohliadnite na to, aby sa neschádzali s nevhodnými ľuďmi. Anjelské deti mávajú tendenciu priťahovať osoby, ktoré bývajú závislé od návykových látok.
9. Dohliadnite na to, aby im nebolo ubližované – tak rovesníkmi, ako i dospelákmi. 
10. Keď dospejú, dovoľte im pomáhať vám. Je to jedným z ich poslaní.