Obsidián - rozpúšťač zla a ťažkých energií

24.07.2016 18:43

Čierny obsidián má silné ochranné funkcie. Svojho majiteľa stráži pred vlastnými negatívnymi energiami – strachom, obavami, zlobou, nenávisťou, žiarlivosťou, smútkom či pomstychtivosťou, ale aj pre cudzími zápornými vibráciami v podobe neprajnosti, závisti, či dokonca krutých kliatob. 

Rozpúšťa negatívne vlastnosti a charakterové črty – umožňuje nám pozrieť sa na samých seba v „čistom zrkadle pravdy“. Eliminuje karmické aj rodové záťaže, ruší nevýhodné predinkarnačné zmluvy či dohody. Pomáha pri predvídaní budúcnosti. Guľa z čierneho obsidiánu poslúži pri veštení. Mali by ju ale používať iba tí ľudia, ktorí dokážu vo svojom vedomí spracovať všetko, čo uvidia, a využiť to v prospech najvyššieho dobra.