SPIRITUÁLNY SLOVNÍK: Najfrekventovanejšie ezoterické pojmy na písmeno A

27.06.2016 19:57
 
*Aura – energetický obal, ktorý nás chráni pred vonkajšími vplyvmi a zároveň prezrádza, akí sme. Auru síce voľným okom nevidíme, no existujú metódy a techniky, ktorými sa dá existencia svetelného obalu dokázať. Hovorí sa, že deti do približne troch rokov auru vnímajú. Každý jedinec má inú aurickú štruktúru - líši sa veľkosťou i farbou. Vybraní ezoterici dokážu odtiene aury nacítiť - následne z nich vyčítajú povahu i charakter daného človeka, ale aj to, aké vlastné či cudzie energie v sebe ukrýva. Charakter aury sa nepretržite mení. 
 
*Aureola – osobná žiara človeka, vyvierajúca z tretej, čiže solárnej čakry. Pokiaľ je aktívna, sme prirodzene chránení pred negatívnymi energiami z vnútorného aj vonkajšieho prostredia, oplývame radosťou zo života, sme vitálni, harmonickí a zdraví. Dlhodobé oslabenie aureoly vedie k chorobám.  
 
 
*Andromedi - reč je o anjeloch vtelených do ľudských tiel. Niekedy sa do pozemského „obalu“ odejú len na okamih a stanú sa z nich záchrancovia - odvrátivší tragédiu či nehodu, inokedy si ľudský šat zvolia na dlhší čas. Ich úlohou je potom vnášať do spoločnosti dobro, lásku a mier.
 
*Archanjel – mocná svetelná bytosť, ktorej úlohou je spájať pozemskú bázu s duchovnou ríšou. Archanjeli sú sprostredkovatelia kontaktu medzi človekom a Bohom. Jestvuje nespočetné množstvo archanjelských entít – k najskloňovanejším patrí Michael, Gabriel, Uriel, Rafael, Metatron či Sandalfon. Každý archanjel má vlastné svetelné kompetencie a osobitnú farebnú vibráciu. 
 
*Akášická kronika – je to vlastne karmická kniha, do ktorej sa „hore“ zapisujú skutky ľudí. Na základe toho sa potom „generujú“ ďalšie životy, čiže inkarnácie. Ak je naša osobná kronika naplnená pozitívnymi činmi, karma je čistá, čo sa pretaví do šťastných nadchádzajúcich životov. Naopak, ak sú naše karmické zvitky „špinavé“, v nasledujúcich inkarnáciách budeme trpieť. 
 

Anketa

Ktoré ezoterické témy vás najviac zaujímajú?

Anjelská mystika (608)

14%

Výklad kariet (522)

12%

Channeling (120)

3%

Liečiteľstvo (2 659)

60%

Alternatívny prístup ku zdraviu (188)

4%

Duchovný koučing a pozitívne myslenie (324)

7%

Celkový počet hlasov: 4421