DÚHA - nebeské schodisko. Jej pozorovaním vnesiete do svojho života absolútne DOBRO

16.03.2017 10:59
 
Človeka odjakživa fascinujú nevšedné prírodné úkazy -  najmä ak sa zjavujú za osobitých podmienok a iba na veľmi krátky čas. Zrejme najviac pozornosti – okrem slnka, mesiaca, hviezdnej oblohy či bleskov – púta pestrofarebná dúha. A práve v nadchádzajúcom období ju možno pozorovať v hojnom počte. Jarné mesiace bývajú sprevádzané menlivým počasím a lejakmi – a tie vytvárajú základ na vznik prekrásneho polkruhového obrazca.
Pohľady na dúhu sa rôznia - pre vedcov je iba klasickým optickým javom lomu svetla, pre majstrov spirituálnych vied mystickým úkazom, ktorý má na človeka priam zázračné účinky – spája s anjelmi a archanjelmi, uzdravuje čakry a aurický systém, očisťuje od negatívnych energií a zlých síl.
 
 
Najskôr si dúhu opíšme vedeckou optikou. Pestrofarebný „koberec“ sa objavuje vtedy, keď prší a zároveň svieti slnko. Obrazec vzniká prienikom svetla kvapkami a jeho lámaním. Dúhu skúmali mnohí bádatelia. O jedno z prvých vedeckých vysvetlení sa v staroveku pokúsil grécky učenec Aristoteles - dúhu charakterizoval ako odraz slnečných lúčov od dažďového mraku. Skutočnú pravdu vniesol do výskumu farebných lúčov francúzsky učenec René Descartes, ktorý objavil zákon lomu svetla. 
Dúha obsahuje farby svetelného spektra – červenú, oranžovú, žltú, zelenú, modrú, indigovú a fialovú. Červená tvorí vonkajšiu stranu „koberca“, fialová vnútornú. Niekedy sa na oblohe zjavujú aj viaceré dúhy súčasne – ide o vzácny jav.  Zaujímavosťou je, že keby sme sa na dúhu pozerali z lietadla, nemala by tvar oblúka, ale kruhu. 
Medzi nezabudnuteľné zážitky možno zaradiť pozorovanie nočnej dúhy. Tú môže vyvolať svit mesiaca v daždi. Takzvané lunárne dúhy sú však veľmi slabé, pretože mesiac neposkytuje dostatok jasu. Vzácne úkazy sa zjavujú počas splnu. 
 

Predvedecké vysvetlenia dúhových obrazcov boli rôzne - pre niektoré národy sa stali znamením nádeje a zmierenia, pre iné indikátorom zla a temnoty. Podľa Biblie ide o symbol Božej dohody s ľuďmi o tom, že už nikdy nedôjde k zhubnej potope. Celkom opačne hodnotia dúhu ázijské kmene. Podľa nich tento nezvyčajný úkaz privoláva škodlivých démonov, ktorí môžu pohltiť ľudskú dušu.
 
Iný než vedecký pohľad na dúhu majú ezoterici a anjelskí kontaktéri. Hovoria, že pestrofarebný úkaz je vlastne schodisko pre svetelné bytosti, ktoré po ňom schádzajú do pozemskej ríše, aby mali bližšie k ľuďom. Pozorovanie dúhy má mnohoraké transcendentálne účinky:
  • harmonizuje energetický systém človeka – uzdravuje čakry, meridiány a sceľuje aurickú štruktúru,
  • vytvára silnejšie „spojky“ medzi ľuďmi a anjelmi,
  • skvalitňuje meditáciu a rozjímanie,
  • posilňuje moc modlitieb, mantier a afirmácií,
  • znásobuje ochranu človeka pred zlými silami,
  • zlepšuje intuíciu a spirituálne vnemy,
  • čistí myseľ od ťažkých nánosov.
 
Každý farebný lúč, ktorý tvorí dúhu, je spätý s inou archanjelskou bytosťou.  
*Červený lúč patrí Urielovi. V prosbách ho možno žiadať o silu, životnú energiu, ale aj o zlepšenie materiálnej bázy. 
*Oranžový lúč patrí Gabrielovi. Mocný archanjel vnáša svetlo do všetkých línií bytia – minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Čistí staré blokády, „usadeniny“ a škodlivé energetické kódy. 
*Žltý lúč patrí Jofielovi. V modlitbách ho možno poprosiť o zvýšenie aureoly – vnútornej žiary človeka, ale aj o posilnenie sebalásky, sebaúcty a sebahodnoty. 
*Zelený lúč patrí Rafaelovi. Svetelná bytosť pomáha pri komplexnom uzdravovaní a liečení pozemského bytia. 
*Modrý lúč patrí Michaelovi. Požiadať ho možno o odbúranie všetkých ťažkých vibrácií, o naštartovanie ochrany pred zlom, ale aj o celistvú transformáciu života a rozpohybovanie stojacich energií. 
*Indigový lúč patrí Razielovi. Prekrásna anjelská bytosť pomáha pri pretavovaní pozemských túžob a snov do reality. Zvyšuje a cibrí intuíciu. 
*Fialový lúč patrí Sandalfonovi. Do človeka „vštepuje“ dobro, zvyšuje vieru a dôveru, pomáha pri odpútavaní sa od pozemských hriechov či nerestí.
 
 
Anjelský dúhový rituál podľa veštca Petra
Ak túžite absolvovať špeciálnu svetelnú „ceremóniu“, ktorá prináša komplexné odľahčenie života, posilnenie vnútornej sily a naštartovanie ochranných procesov pred zlom a temnými silami, vyskúšajte mystický úkon. 
Vystriehnite si okamih, keď sa na oblohe zjaví dúhový „koberec“. Vezmite do rúk priehľadný pohár s čistou vodou. Dvihnite ho do vzduchu tak, aby ste skrze skla videli dúhu alebo aby pomyselne „vtekala“ do pohára. Požiadajte svetelnú ríšu o „vliatie“ dúhových, teda anjelských lúčov do tekutiny. Práve teraz sa vaša voda nabíja mocnými energiami a esenciami. Vzápätí ju po dúškoch vypite. Pocítite okamžitý príliv sily.