ANJELSKÉ POSOLSTVÁ NA NOVEMBER

Počas 11. mesiaca silnejú lúče archanjela Uriela

 
 

Uriel patrí do rodiny mocných archanjelských bytostí. Je strážcom jasného červeného Svetla.

Do portfólia jeho svetelných úloh patrí najmä nastoľovanie odvahy. V človeku ruší všetky strachy a obavy – aj také, ktoré má prebraté z minulých životov, aj také, ktoré mu na plecia položili predkovia, aj také, ktoré si počas doterajšieho bytia vytvoril sám.

Uriel sa stará o to, aby sme celostne prosperovali – aj na duchovnej, aj na materiálnej báze. Eliminuje finančné blokády.

Dodáva chuť do života, cibrí optimistického ducha, zveľaďuje pevnú vôľu. Zabezpečuje komplexnú zakorenenosť – aj smerom nadol, aj smerom nahor.

 

Minerálne kamene s „esenciami“ Uriela – rubín, granát, achát, hematit

 

Runa archanjela Uriela – Feoh /prináša hojnosť, plodnosť, prosperitu a vitalitu/