Meditačná karta na september: Archanjel Michael - Ochranný štít

 
 

Meditácia s kartou /a vzývanie archanjela Michaela/ prináša: 

- silnejšie osobné Svetlo,

- kvalitnejšiu ochranu pred vnútornými negatívnymi energiami /ťažkými myšlienkami či "hustými" emóciami/,

-  mocnejšiu ochranu pred vonkajšími ťaživými vibráciami, vrátane urieknutí,

- vytvorenie obranného "muriva" pred ľuďmi, ktorí kradnú cudziu silu /energo-upíri/,

- zdravé Jánstvo,

- povzbudenie sebalásky, sebaúcty a sebahodnoty. 

 

Symbol Ochranný štít je súčasťou kartového setu Anjelské lúče.